Συζητήσεις > Τοπογράφοι και Linux/Open source

Οδηγός για dual boot χειροκίνητη διαμέριση - Partitions

<< < (3/3)

Κωστής:

--- Quote from: chiossif on 19 Δεκ 2011, 13:43 ---
Συνεπώς: (και να προστεθεί στον οδηγό παρακαλώ)
 

--- End quote ---

Προστέθηκε :-)

chiossif:

--- Quote from: Κωστής on 20 Δεκ 2011, 15:24 ---
--- Quote from: chiossif on 19 Δεκ 2011, 13:43 ---
Συνεπώς: (και να προστεθεί στον οδηγό παρακαλώ)
 

--- End quote ---

Προστέθηκε :-)

--- End quote ---

ty :-)

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[*] Προηγούμενη σελίδα

Go to full version