topografoi.comΣυνδεδεμένες εκδηλώσεις

  • Βιώσιμες Κατασκευές: 18 Σεπ 2008

Author Topic: Συνέδριο με θέμα "Βιώσιμη Κατασκευή σε Ελλάδα & Κύπρο"  (Read 10711 times)

Κωστής

  • Administrator
  • Posts: 577
  • Gender: Male
    • kp
Συνέδριο με θέμα «Βιώσιμη Κατασκευή σε Ελλάδα & Κύπρο», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008, στις 9:00, στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Κτήριο ∆ιοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου). Το Συνέδριο διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Χημικών Μηχανικών) σε συνεργασία με τους φορείς: ΕΠΤΑ ΕΠΕ - Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, Ε∆ΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε., Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος), CYBARCO Ε.Π.Ε. και Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.
Το Συνέδριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις προοπτικές για την προώθηση της αειφόρου κατασκευής στην Ελλάδα και την Κύπρο και να αναδείξει την αναγκαιότητα αξιοποίησης εργαλείων που προωθούν τον οικολογικό σχεδιασμό, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αειφόρο πρότυπο κατασκευών. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και η Τελετή Απονομής των Ελληνικών Βραβείων Αειφόρου Κατασκευής Κτηρίων. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι θέσεις φορέων, όπως το Υ.ΠΕ.Χ .∆.Ε., το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, καθώς και επαγγελματιών του χώρου (κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητικά – αρχιτεκτονικά γραφεία). Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν εκπρόσωποι κομμάτων.
Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE – Περιβάλλον «Βιώσιμη Κατασκευή στο ∆ημόσιο και Ιδιωτικό Φορέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.uest.gr/suscon. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τον κο. Κ. Μουστάκα (τηλ. 2107723108, e-mail: konmoust@central.ntua.gr) και την κα Β. Μίσσα (τηλ. 2102224208, e-mail: vmissa@epta.gr).

Το πρόγραμμα

09.00 – 09.30 Προσέλευση
             
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
09.30 – 10.15
              Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου
              Σπύρος Κουβέλης, Βουλευτής Επικρατείας, Υπεύθυνος Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ
              Μάκης Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Οικονομίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ
              Εκπρόσωπος ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
              Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Πρύτανης ΕΜΠ
              Γιώργος Γεωργής, Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα
              Μάρκος Σιούνας, Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ
              Χρίστος Ευθυβούλου, Πρόεδρος Επιστημονικού & Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
              Ελισάβετ Σιόλα, Αντιπρόεδρος ∆ιεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (Region 2)
              Γεώργιος Ηλιόπουλος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών
              Χριστίνα Μαρούλη, Ομάδα Παρακολούθησης προγραμμάτων LIFE

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
10.15 – 10.30
              Αειφόρος κατασκευή – Πρωτοβουλίες και δυνατότητες εφαρμογής στην Ελλάδα -
              Εισαγωγή της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ελληνικού ∆ιαγωνισμού Αειφόρου
              Κατασκευής Κτηρίων
              Καθ. Μαρία Λοϊζίδου, Συντονίστρια έργου SUSCON
10.30 – 10.45 Απονομή ∆εύτερου Βραβείου Αειφόρου Κατασκευής
                   Παρουσίαση Κτηρίου, Εκπρόσωπος
10.45 – 11.00 Απονομή Πρώτου Βραβείου Αειφόρου Κατασκευής
                    Παρουσίαση Κτηρίου, Εκπρόσωπος
11.00 – 11.15 Απονομή Ειδικού Βραβείου Αειφόρου Κατασκευής
                    Παρουσίαση εξοχικής κατοικίας, Εκπρόσωπος
11.15 – 12.00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
12.00 – 12.15 Εφαρμογή της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και δημιουργία Λογισμικού για Αειφόρες Κατασκευές (Πρόγραμμα SUSCON)
              ∆ρ. Χριστοφής Κορωναίος, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
12.15 – 12.30 Ενεργειακή αποδοτικότητα σε κατασκευές και προϊόντα: Το Ευρωπαϊκό όραμα και η εφαρμογή του
              ∆ρ. Γεώργιος Αγερίδης, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
12.30 – 12.45 Οικολογία και Κατασκευαστική δραστηριότητα
              Αν. Καθ. Κίμων Χατζημπίρος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
12.45 – 13.00 ∆ιαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις
              ∆ρ. Αδαμάντιος Σκορδίλης, Υ.ΠΕ.Χ .∆.Ε.
13.00 – 13.15 Θεσμικές ρυθμίσεις για την προώθηση των αειφόρων κτηρίων στην Ελλάδα
              Βασιλική Μίσσα, ΕΠΤΑ ΕΠΕ
13.15 – 14.30 ΓΕΥΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΟΙΚΟ – ΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
14.30 – 14.45
              Γιατί τόσος προβληματισμός για το αυτονόητο;
              Α. Τομπάζης, Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη
14.45 – 15.00 ∆ιεθνής εμπειρία για σχεδιασμό βιοκλιματικών κτηρίων
              Νίκος Φιντικάκης, Αρχιτέκτων, ∆ιευθυντής Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής ∆ιεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων
15.00 – 15.15 Ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση κτηρίων
              Κωνσταντίνος Μπαλαράς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
15.15 – 15.30 ∆ιεθνείς πρακτικές βιοκλιματικού σχεδιασμού
              ∆ιονυσία Νικολακοπούλου, Ε∆ΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε.
15.30 – 16.00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ


ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΥΛΙΚΑ
16.00 – 16.15 Υλικά για βιώσιμες κατασκευές
              Αντωνία Μοροπούλου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Εθνικής Πλατφόρμας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή – Τ.Ε.Ε.
16.15 – 16.30 Ενεργειακή Σήμανση ∆ομικών Υλικών
              Ελπίδα Πολυχρόνη, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
16.30 – 16.45 Κατασκευή σύγχρονων ωμοπλίνθων από μπάζα λατομείου – Εμπειρίες και προοπτικές
              Γιάννης Φεσάς, ETEK, Proplan, Κύπρος
              ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
16.45 – 17.00 Πρωτοβουλίες και δυνατότητες εφαρμογής αειφόρου κατασκευής στην Κύπρο
              Μαργαρίτα Βατυλιώτου, Πανεπιστήμιο Κύπρου
17.00 – 17.15 Ένταξη των ΑΠΕ στην Κατασκευαστική ∆ραστηριότητα της Κύπρου
              ∆ρ. Κυριάκος Τσιηφτές, ΕΤΕΚ
17.15 – 17.45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
              ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ


 

Copyright © topografoi.com