Τοπογράφοι και Linux/Open source

Topics

(1/11) > >>

[1] Οδηγός για dual boot χειροκίνητη διαμέριση - Partitions

[2] Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ - ΣΑΤΜ

[3] Mac και εκτέλεση εντολών gdal

[4] QGIS 3.4.5 'Madeira' LTR

[5] Φύλλο Excel για μετατροπή από WGS σε εγσα87 (και το αντίστροφο)

[6] QGIS Plugin

[7] Point Cloud Library

[8] Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ - Αξιολόγηση και συνεισφ&

[9] GRASS GIS 7.0.0 Νέα σταθερή έκδοση

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Go to full version