Συζητήσεις > Τοπογράφοι και Linux/Open source

QGIS Plugin

(1/1)

chiossif:
Λέφτερες και λέφτεροι της ΣΑΤΜ - ΕΜΠ,

καλή και λέφτερη ακαδημαϊκή χρονιά :-)

Μετά από «λαϊκή» απαίτηση απευθύνω πρόσκληση σε νέα προγραμματιστική δραστηριότητα για όσους είναι άνω του 4ου εξαμήνου (οι λοιποί μην ανησυχείτε' έπεται εκδήλωση ;-) )

Θέμα: Πρόσθετο στο QGIS το οποίο να κάνει φιλτράρισμα εικόνων

Βήματα:
-> Εγκαθιστούμε το QGIS
-> Μελετάμε το QGIS και όλα τα παρελκόμενά του μήπως κι είναι λυμένο το θέμα μας
-> Εάν είναι λυμένο το μελετάμε, κάνουμε μία εφαρμογή και την παρουσιάζουμε σε ένα βίκι θέμα εδώ ;-)
-> Διαφορετικά ξεκινάμε και προγραμματιστικά ;-)
Η συνέχεια αυτή την Παρασκευή 7 τρέχοντος στις 1130 στην Λ21 φυσικά ;-)
Όσοι ενδιαφέρεστε προσέλθετε ή δηλώστε την επιθυμία σας εδώ (με απάντηση σε αυτό το θέμα) ;-)

Λέφτερα,
Ch Iossif

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Go to full version