Συζητήσεις > Τοπογράφοι και Linux/Open source

Mac και εκτέλεση εντολών gdal

(1/1)

chiossif:
Γεια και χαρά σε όλες και όλους :-)

Πολλοί και πολλές από εσάς έχετε Μάκηδες και αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εκτέλεση των εντολών της gdal. Αυτό οφείλετε στο ότι στο Μάκη δεν μπαίνει στο PATH των εντολών η θέση του QGIS ή της GDAL που έχει εγκατασταθεί μαζί του. Αρκεί να το βρούμε και να κάνουμε την δουλειά μας. Για να δούμε πως:

-> πρώτα ανοίγουμε μια γραμμή εντολών

-> στην συνέχεια πηγαίνουμε στον χώρο όπου έχουμε βάλει την εικόνα μας αλλά και ότι άλλο θα χρειαστεί για την άσκηση με την εντολή:


--- Code: ---cd Desktop/FT/Askisi_2
--- End code ---

-> με την εντολή:


--- Code: ---find / -name gdalinfo
--- End code ---

βρίσκουμε την θέση της GDAL στον Μάκη μας. Προσοχή θα βγάλει πολλές γραμμές με  find: ‘.....’: Permission denied αλλά και μία μόνο σαν αυτή:


--- Code: ---/Library/Frameworks/GDAL.framework/Versions/Current/Programs/gdalinfo
--- End code ---

η οποία μας δίνει την πλήρη θέση των προγραμμάτων της gdal.

-> Στην συνέχεια εκτελούμε την εντολή που θέλουμε. Αν για παράδειγμα θέλουμε να εκτελέσουμε την εντολή gdalinfo για την εικόνα kommeni_1.tif το κάνουμε με την εντολή:


--- Code: ---/Library/Frameworks/GDAL.framework/Versions/Current/Programs/gdalinfo kommeni_1.tif
--- End code ---

και βλέπουμε τα αποτελέσματα στο τερματικό μας (παράθυρο της γραμμής εντολών).

Καλές εκτελέσεις ;-)

Λέφτερα,
Ch Iossif

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Go to full version