Συζητήσεις > αγρο-Πληροφορική και Τεχνολογία

Αδειοδότηση λογισμικών μέσω License Server

(1/1)

panklou:
Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για την ενεργοποίηση του ArcGIS μέσω του License Server του ΕΜΠ;

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Go to full version