topografoi.comΣυνδεδεμένες εκδηλώσεις

 • 11o ΣΥΝΕΔΡ. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 8/12: 08 Δεκ 2010 - 11 Δεκ 2010

Author Topic: 11o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  (Read 7540 times)

Κωστής

 • Administrator
 • Posts: 577
 • Gender: Male
  • kp
"H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους"
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΑΡΓΟΣ 8 - 11  Δεκεμβρίου 2010  
1η Εγκύκλιος

Η Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (XEEE) οργανώνει το 11ο συνέδριό της στο Ναύπλιο, με κύριο στόχο να αναδείξει:

-Το ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της χαρτογραφίας του νεοελληνικού κράτους σε τρεις χαρακτηριστικές για την πορεία  της χρονικές περιόδους:α. 1830 – 1920 β. 1920 – 1974 και γ.1974 - σήµερα.

-Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα λόγω της έλλειψης εθνικής γεωγραφικής πολιτικής και πολιτικής χαρτογραφήσεων, τα οποία συνίστανται όχι µόνο στην έλλειψη της απαραίτητης  χαρτογραφικής υποδοµής για τη λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων για τα αναπτυξιακά και µη ζητήµατα του χώρου αλλά και την έλλειψη συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των φορέων χαρτογράφησης.

-Τις ρεαλιστικές προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν στην ανατροπή της υφιστάµενης κατάστασης και στην ανάπτυξη µιας πολιτικής συγκρότησης ενός δηµόσιου και αποτελεσµατικού συστήµατος χαρτογράφησης της χώρας

Η μελέτη της χαρτογραφικής δραστηριότητας στη χώρα σε σχέση με το ιστορικό και το σύγχρονο χαρτογραφικό γίγνεσθαι σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, κατέδειξε ότι υπάρχουν διαχρονικές δυσλειτουργίες στον προγραμματισμό και τοσυντονισμό των χαρτογραφικών δραστηριοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με αποτέλεσμα την ελλιπήεξυπηρέτηση των αναπτυξιακών αναγκών, την επικάλυψη δραστηριοτήτων, την ασύμμετρη ανάλωση πόρων σε σχέση με το αποτέλεσμα και την υστέρηση αναφορικά με την εκτός συνόρων πραγματικότητα.


Η κατάσταση αυτή έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις όπως:  η έλλειψη ενηµερωµένων βασικών σειρών χαρτών, εθνικών προτύπων και προδιαγραφών για τη χαρτογραφική πληροφορία και τους χάρτες, η υλοποίηση των ίδιων ή παρεµφερών προγραµµάτων από διαφορετικούς φορείς, µε αποτέλεσµα τη µη ορθολογιστική αξιοποίηση των πόρων και την χωρίς ουσιαστικό λόγο διαιώνιση του «χαρτογραφικού προβλήµατος» της χώρας. Η απεικόνιση της κατάστασης αυτής στην ελληνική κοινωνία είναι εµφανής: απουσία χαρτογραφικής παιδείας και γεωγραφικής διαπαιδαγώγησης των νεοελλήνων και αδυναµία του κράτους να σχεδιάσει, να προγραµµατίσει αλλά και να  υλοποιήσει πολιτικές γης και περιβάλλοντος

Η ευρωπαϊκή και διεθνής πραγµατικότητα είναι εντελώς διαφορετική από την ελληνική. Συνίσταται στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας στο σύνολο των φάσεων της συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και απόδοσης της χαρτογραφικής πληροφορίας µε πυρήνα εθνικά προγράµµατα χαρτογράφησης και ενοποιηµένα συστήµατα πληροφοριών για τη γη και το περιβάλλον, µε βάση διεθνώς παραδεκτά πρότυπα. Η πλέον πρόσφατη εξέλιξη στον τοµέα αυτό είναι το πρόγραµµα INSΡIRE για τη δηµιουργία εθνικών υποδοµών γεωγραφικών δεδοµένων, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του οποίου η υλοποίηση είναι δεσµευτική (και επείγουσα) για τα κράτη-µέλη. Στην κατεύθυνση αυτή τα κράτη – µέλη της ΕΕ έχουν ενεργοποιηθεί και – µέσω των κατάλληλα στελεχωµένων εθνικών χαρτογραφικών φορέων – συµµετέχουν παραγωγικά στην υλοποίηση του προγράµµατος. Εκτιµάται ότι η γνώση και εµπειρία όλων αλλά και η σύγκριση της κατάστασης εντός και εκτός Ελλάδος είναι αρκετή για να προβληµατίσει και να ενεργοποιήσει το σύνολο των φορέων Χαρτογράφησης, την ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία προς την κατεύθυνση της δραστηριοποίησης, του συντονισµού και της µελέτης/υλοποίησης των δράσεων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική επίλυση του χαρτογραφικού προβλήµατος της χώρας.
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α. Κουσουλάκου [Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ]
Χρ. Καλτσίκης [Καθηγητής ΑΠΘ, πρ. Αντιπρύτανης ΑΠΘ]
Ε. Λιβιεράτος [Καθηγητής ΑΠΘ]
Μ. Μυρίδης [Καθηγητής ΑΠΘ]
Λ. Τσούλος [Καθηγητής ΕΜΠ]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μ. Κάβουρας [Καθηγητής ΕΜΠ]
Χρ. Καλτσίκης [Καθηγητής ΑΠΘ]
Α. Κουσουλάκου [Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ]
Ε. Λιβιεράτος [Καθηγητής ΑΠΘ]
Χρ. Μπούτουρα [Καθηγήτρια ΑΠΘ]
Μ. Μυρίδης [Καθηγητής ΑΠΘ]
Β. Νάκος [Καθηγητής ΕΜΠ]
Ν. Σουλακέλλης [Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου]
Λ. Τσούλος [Καθηγητής ΕΜΠ]
Β. Φιλιππακοπούλου [Καθηγήτρια ΕΜΠ]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Οι δηλώσεις συµµετοχής και οι περιλήψεις των εισηγήσεων για κρίση από την επιστηµονική επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 30 Μαϊου 2010 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της γραµµατείας του συνεδρίου ή µε fax). Με το πέρας του συνεδρίου θα εκδοθεί και ο τόµος των πρακτικών σε αναλογική και ηλεκτρονική µορφή. Τα κείµενα των εισηγήσεων πρέπει να κατατεθούν το
αργότερο µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010

Εγγραφή στο συνέδριο 60€ (φοιτητές 30€)
« Last Edit: 12 Οκτ 2010, 07:48 by Κωστής »

Κωστής

 • Administrator
 • Posts: 577
 • Gender: Male
  • kp
Απ: 11o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
« Reply #1 on: 24 Φεβ 2011, 12:58 »
Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες από το πρόγραμμα του συνεδρίου:
http://xeee.web.auth.gr/powerpoints_xeee11/program_ppt4.pdf

 

Copyright © topografoi.com