προσεχείς Εκδηλώσειςalpha

Πρέπει να μετρήσουμε ό,τι είναι μετρήσιμο και να καταστήσουμε μετρήσιμο ό,τι δεν είναι (Γαλιλαίος)

το Editorial

Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ - ΣΑΤΜ

Φυλλάδιο Στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, διεξάγονται κάθε Παρασκευή συναντήσεις με αφορμή το Ελεύθερο Λογισμικό. Στην εικόνα βλέπετε το ενημερωτικό φυλλάδιο που μοιράστηκε στους νεοεισαχθέντες φοιτητές της Σχολής την Πέμπτη 14-Οκτ-2010.

Παρατίθεται ένα απόσπασμα σχετικά με την Κοινότητα από το wiki:

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ;
- Σκοπός της κοινότητας είναι να δημιουργήσει ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον από μέλη της ΣΑΤΜ, τα οποία θα βοηθούν το ένα το άλλο, θα συζητούν και θα παράγουν γνώση γύρω από το Ελεύθερο Λογισμικό και τις εφαρμογές του στην Σχολή μας. Ένας άλλος στόχος είναι η διάδοσή του Ελεύθερου Λογισμικού με κάθε νόμιμο και ηθικό τρόπο και η επαύξησή του εθελοντικά με έργα ή ενέργειες των μελών μας (μεταφράσεις, προγραμματισμός, διαλέξεις, παρουσιάσεις κ.α.)

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;
- Η κοινότητα, όπως μια καλή παρέα είναι παντού, στους διαδρόμους της σχολής, στο κυλικείο, στις αίθουσες και στα γραφεία! Παρόλα αυτά συναντιόμαστε κάθε Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 14:00 στην αίθουσα Λ21 (κτίριο Λαμπαδαρίου). Μέσα σε αυτό το τετράωρο ανταλλάσσουμε απόψεις, λύνουμε απορίες, μαθαίνουμε από διαλέξεις και γενικά ερχόμαστε σε πιο άμεση επαφή τόσο με τους υπόλοιπους όσο και με το Ελεύθερο Λογισμικό. Δεν υπάρχει καμια υποχρέωση παρουσίας, όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, ότι ώρα θέλει μέσα, πάντα με τις τυπικές υποχρεώσεις μιας αίθουσας διδασκαλίας την στιγμή του μαθήματος (ησυχία, τάξη, καθαριότητα κ.α.)

ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ;
- έχουμε τη foss.satm@lists.ntua.gr ως κύρια λίστα επικοινωνίας (στέλνουμε email και τα λαμβάνουν όλα τα μέλη)
- έχουμε το κανάλι #geofoss GRNET (nana.irc.gr, srv.irc.gr και αλλού) για άμεσο πίτσι-πίτσι
- συναπαρτίζουμε την foss.ntua με την ιστοσελίδα της foss.ntua.gr, το κανάλι της #foss.ntua και το στέκι της (μετά την κατηφόρα πριν το ταχυδρομείο αριστερά πρώτη πόρτα δεξιά :-) )
- συμμετέχουμε, έμμεσα ως μέλη του ΕΜΠ, στην Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι το ΕΜΠ

Πρόσφατες διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές

«Investigation of the impact of the financial crisis on the traffic conditions in Athens»
Aρβανίτης, Κωνσταντίνος[NTUA]
Περίληψη: Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η διερεύνηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο επίπεδο του κυκλοφοριακού φόρτου της Αθήνας για συγκεκριμένους σκοπούς που είναι η εργασία, η διασκέδαση και οι αγορές. Αρχικά επιλέχθηκαν τρεις ομάδες διατομών σε οδικές αρτηρίες της Αθήνας, με κάθε ομάδα να περιέχει διατομές που να είναι αντιπροσωπευτικές ως προς τη χρήση τους για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για καθεμία ...

Χωροθέτηση μονάδων παραγωγής Ενέργειας από Γεωθερμία. Προτάσεις για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της Ελλάδας.
Διακογιάννης, Γιώργος[NTUA]
Περίληψη: Η θερµική ενέργεια της γης βρίσκεται σε αφθονία, αλλά είναι πολύ διεσπαρμένη, σπάνια συγκεντρώνεται, και συχνά βρίσκεται σε βάθη πολύ μεγάλα για να µπορεί να αξιοποιηθεί. Σημαντικό πλεονέκτημα της γεωθερμίας, είναι ότι δεν παρουσιάζει τον διαλείποντα χαρακτήρα των άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα, περιορίζεται σε μεμονωμένες άμεσες χρήσεις σε γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμο...

Αξιοποίηση παγκόσμιων δεδομένων φλοιού για τον υπολογισμό βαρυτικού σήματος σε τυχαία σημεία στο χώρο
Κατσιάνης, Κωνσταντίνος Αλέξανδρου[AUTH]
Περίληψη:Σκοπός της διατριβής ήταν η αξιοποίηση παγκόσμιων δεδομένων φλοιού για τον υπολογισμό βαρυτικού σήματος σε τυχαία σημεία στο χώρο. Εξετάσαμε αρχικά τη δύναμη έλξης και το δυναμικό μιας σημειακής μάζας. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους, καθώς και τη σύνδεση τους με το βαρυτικό σήμα. Ακόμη αναφερθήκαμε αναλυτικά στο παγκόσμιο μοντέλο φλοιού Crust 2.0 και πως υπολογίζεται το βαρυτικό σήμα με τη βοήθεια του μοντέλου Crust ...

Σχεδιασμός Μοντέλου για τη Διαχείριση του Ελληνικού Θαλάσσιου Χώρου με βάση Διεθνή Πρότυπα
Αθανασίου, Αικατερίνη; Athanasiou, Aikaterini[NTUA]
Περίληψη: H έως σήμερα προσέγγιση της διαχείρισης του ελληνικού θαλάσσιου χώρου αποτελείται από ένα σύνολο αποσπασματικών και πολύπλοκων νόμων, πολιτικών και στρατηγικών. Λύση σε αυτήν την μακροχρόνια πρακτική αποτελεί ο σχεδιασμός ενός συστήματος θαλάσσιας διαχείρισης, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Bάση οποιουδήποτε συστήματος αποτελεί η διαμόρφωση του εννοιολογικού μοντέλου το οποίο θα απεικονίζει με σαφή τρόπο τις ...

Ανάπτυξη σύγχρονου λογισμικού για τη συνόρθωση και στατιστική επεξεργασία κατακόρυφων δικτύων
Μικρού, Θεόδωρος Νικολάου[AUTH]
Περίληψη:Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο «Ανάπτυξη σύγχρονου λογισμικού για τη συνόρθωση και στατιστική επεξεργασία κατακόρυφων δικτύων» εκπονήθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Μικρού Θεόδωρο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για την ολοκλήρωση των σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, «Γεωπληροφορικής» στην κατεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογ...

Development of a methodology of eye movement analysis for the study of visual perception in animated maps
Κρασανάκης, Βασίλειος; Krassanakis, Vassilios[NTUA]
Περίληψη: Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει σκοπό τη διερεύνηση στοιχείων που σχετίζονται με την οπτική αντίληψη χαρτών κινούμενης εικόνας αξιοποιώντας τεχνικές καταγραφής και ανάλυσης οφθαλμικών κινήσεων. Πιο συγκεκριμένα, κύριος στόχος της διατριβής είναι ο προσδιορισμός της ελάχιστης οριακής τιμής της δυναμικής μεταβλητής της διάρκειας που απαιτείται για τον εντοπισμό ενός κινούμενου σημειακού συμβόλου πάνω σε χαρτ...

The Determination of Shear Strain in Cyprus through Historical Geodetic Measurements
Ματσικάρη, Θεοδώρα; Matsikari, Theodora[NTUA]
Περίληψη: Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός των τεκτονικών διατμητικών τάσεων στην περιοχή της Νήσου Κύπρου. Για τον λόγο αυτό διεξάχθηκε πρωτογενής έρευνα και επεξεργασία όλων των ιστορικών δεδομένων γεωδαιτικών μετρήσεων που διατέθηκαν από την Υπηρεσία Κτηματολογίου της Κύπρου. Οι ιστορικές μετρήσεις αφορούν τόσο σε γωνιομετρήσεις που αναφέρονται στην περίοδο 1914, όσο και σε μετρήσεις αποστάσεων που αναφέροντ...

CryoSat – Η δορυφορική αποστολή της ESA για τη μελέτη της κρυόσφαιρας.
Χριστίδου, Ελισάβετ Γεωργίου[AUTH]
Περίληψη:Η δορυφορική αποστολή CryoSat της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) είναι μία αποστολή δορυφορικής αλτιμετρίας με εκτιμώμενη διάρκεια λειτουργίας 3.5 χρόνια. Εκτοξεύτηκε στις 8 Απριλίου 2010, το τροχιακό της επίπεδο είναι σε υψόμετρο περίπου 717 km και φτάνει σε γεωγραφικά πλάτη 88°, καλύπτοντας έτσι τα κενά στους δύο πόλους. Σκοπός της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διεξοδική παρουσίαση της αποστολής αυτής, που σχεδιάστηκε ...

Διερεύνηση ακρίβειας προσδιορισμού θέσης σε πραγματικό χρόνο (network-RTK) σε ιδιαίτερες συνθήκες γεωμετρίας σταθμών αναφοράς
Αρχοντίδης, Δημήτριος Αναστασίου[AUTH]
Περίληψη:Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επιχειρείται ο έλεγχος της ακρίβειας που προσφέρεται μέσω των δικτυακών τεχνικών προσδιορισμού θέσης με γεωδαιτικό δέκτη GPS σε πραγματικό χρόνο (network RTK). Στο 1ο κεφάλαιο αρχικά, αναλύεται το αντικείμενο της μελέτης καθώς και οι συμβατικές μέθοδοι RTK & nRTK. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των διάφορων δικτυακών τεχνικών που προσφέρουν τα σύγχρονα δίκτυα μόνιμων σταθμών GPS (μέρη συστήματο...

Πολεοδομικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο σε μεσαίες πόλεις της Ευρώπης. Εφαρμογή στο Δήμο Βόλου
Δάβρης, Χρήστος; Davris, Christos[NTUA]
Περίληψη: Η συνεχής αστικοποίηση των πρωτευουσών και η ταυτόχρονη αποδυνάμωση των μεσαίων πόλεων είναι ένα φαινόμενο που γίνεται ολοένα και εντονότερο. Η εγκατάλειψη των περιοχών αυτών, είναι ένα πρόβλημα που δημιουργεί έντονες χωρικές ανισότητες και εμφανίζεται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες. Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί ο προσδιορισμός των κατάλληλων πολεοδομικών παρεμβάσεων για το Δήμο το...

Έλεγχος κατακορυφότητας κτιρίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής- Παρακολούθηση παραμορφώσεων τεχνικών έργων
Μαρίτσα, Κασσιώπη Ιωάννη[AUTH]
Περίληψη:Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια κατακορύφωσης των κτιρίων και των διαφόρων τεχνικών έργων τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής όσο και σε ήδη υφιστάμενες κατασκευές. Αρχικά αναφέρθηκαν γενικά στοιχεία για τα όργανα και τις μεθόδους κατακορύφωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί ως τώρα. Έπειτα παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι παρακολούθησης των παραμορφώσεων στα διάφορα τεχνικά έργα και η χρή...

Ανάδειξη της αγροτικής παραγωγής στην αστική καθημερινότητα. _προβολή _ εμπόριο _ ενημέρωση στην Θήβα
Δασκαλάκη, Βασιλική; Ηλίαδη, Ιωάννα[NTUA]
Περίληψη: Η διπλωματική μας εργασία επιδιώκει να απαντήσει στο εξής καίριο ζήτημα: τις δραστηριότητες που είναι δυνατό να αναπτυχθούν στα κέντρα σύγχρονων επαρχιακών ελληνικών πόλεων, ώστε να χρησιμοποιήσουν τους πολιτισμικούς και παραγωγικούς τους πόρους και να αναδείξουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους. Το ζήτημα αυτό επικεντρώνεται στην πόλη της Θήβας, όπου μας προβληματίζει ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προβληθεί η αγροτική παραγω...

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΜΠΟΥΡΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ[NTUA]
Περίληψη: Η γεωμηχανική συμπεριφορά της οροφής παραγωγικών υπογείων μεταλλευτικών θαλάμων αποτελεί ενεργό πεδίο εφαρμοσμένης έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι καταπτώσεις τεμαχών πετρώματος και οι καταρρεύσεις ανοιχτών μετώπων σε υπόγεια μεταλλεία αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων και καταστροφής μηχανημάτων έργου. Στο εγγύς μέλλον ο αριθμός των μεταλλευτικών δυστυχημάτων που συνδέονται άμεσα με την αστοχία των υπο...

Sizing of rainwater harvesting tanks for domestic use
Αθανασίου, Μαριάνθη-Oλγα; Athanasiou, Marianthi-Olga[NTUA]
Περίληψη: Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση δύο μεθόδων διαστασιολόγησης δεξαμενής συλλογής όμβριων υδάτων με βάση την καθημερινή καταγραφή των βροχοπτώσεων, το μέγεθος της οικογένειας που εξυπηρετείται, την επιφάνεια της στέγης συλλογής και άλλους παράγοντες. ...

Γεωμετρική τεκμηρίωση βυθισμένου μνημείου
Χουβαρδά, Ιωάννα; Chouvarda, Ioanna[NTUA]
Περίληψη: Αντικείμενο της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η γεωμετρική τεκμηρίωση βυθισμένου μνημείου. Αρχικά γίνεται επισκόπηση σε αντίστοιχες φωτογραμμετρικές εφαρμογές σε περιβάλλον αέρα – νερού και σε υποβρύχιο περιβάλλον. Οι δυσκολίες αντίστοιχων αποτυπώσεων βυθισμένων αντικειμένων προκύπτουν από τις συνθήκες του δυναμικού περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται και από την επίδραση της διάθλασης - όταν πρόκειται για φωτογραμμετρ...

Τελευταίες ενημερώσεις στο Wiki

oopython - [1ο Παράδειγμα]

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε Python Εισαγωγή Η python είναι μια γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός είναι ο προγραμματισμός με την χρήση τάξεων - κατηγοριών - κλάσεων και των εμφανίσεών τους των αντικειμένων. Η ιστορική αναδρομή η οποία ακολουθεί βοηθάει στην κατανόηση αυτών των όρων (αν οι όροι σας είναι οικείοι προχωρήστε στα παραδείγματα εκμάθησης).…
Wed, 08 Feb 2023 12:09:07 +0000

Τι είναι η LaTeX; Η LaTeX είναι μια γλώσσα σήμανσης (markup language) καθώς και επεξεργαστής κειμένου για το τυπογραφικό πρόγραμμα TeX, η οποία βοηθά τους χρήστες της να επικεντρωθούν στο περιεχόμενο του κειμένου και όχι στην εμφάνιση του. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζει αυτόματα την μορφή του εγγράφου που παράγεται ανάλογα με τον τύπο του (άρθρο, έκθεση, βιβλίο κ.λπ.), τα διαστήματα και τα μεγέθη των γραμματοσειρών, την καλύτερη θέση για την τοποθέτηση των εικόνων μέσα στο κείμενο, τα περιεχόμενα …
Sat, 30 Jan 2021 14:00:40 +0000

geo-processing - παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2010/05/27 14:38)

Εισαγωγή H GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) είναι μια ελεύθερη βιβλιοθήκη (free software),που διαχειρίζεται γεωγραφικά δεδομένα. Η GDAL αποτελείται από δυο τμήματα: την GDAL που διαχειρίζεται raster δεδομένα και την OGR, η οποία διαχειρίζεται vector. Λόγω της ευρείας χρήσης της έχει μπει κάτω από την ομπρέλα του OSGeo (Open Source Geospatial Foundation). Η δύναμη της είναι τέτοια, που χρησιμοποιείται σε πολλά πακέτα GIS, τόσο ελέυθερου όσο και κλειστού/εμπορικού λογισμικού. Μερικά από…
Sat, 30 Jan 2021 14:00:27 +0000

Θέλω να...

...συζητήσω τα πάντα σχετικά με τη σχολή, να ανταλλάξω απόψεις επί παντώς του επιστητού κλπ. κλπ.

συζήτησε

... διαβάσω νέα .....

διάβασε

επικοινωνία: info στο topografoi.com
© copyleft 2004-2024 σύμφωνα με τους νόμους μπλα μπλα.. Οι (προσωπικές) απόψεις που εκφράζονται από τους συντάκτες των κειμένων, ελπίζω να μην μας στείλουν φυλακή ή νοσοκομείο, ενώ, προφανώς για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων προς τους οποίους υπάρχει Link στο site δεν ευθυνόμαστε. Η ιστοσελίδα δεν σχετιζεται ή αποτελει επισημη ιστοσελίδα κάποιου πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Η σελίδα φόρτωσε σε 0.0296 δευτερόλεπτα.